Promocja!

Technik Urządzeń Sanitarnych

Już od: 199,00

Na publikację składa się 14 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Urządzeń Sanitarnych. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Urządzeń Sanitarnych,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  2. Rozpoznawanie i wykonywanie obiektów budowlanych
  3. Wykonywanie robót ziemnych
  4. Wykonywanie i eksploatacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  5. Wykonywanie i eksploatacja sieci ciepłowniczych
  6. Wykonywanie i eksploatacja sieci gazowych
  7. Stosowanie technik instalacyjnych
  8. Wykonywanie i eksploatacja instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
  9. Wykonywanie i eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  10. Wykonywanie i eksploatacja instalacji gazowych
  11. Wykonywanie i eksploatacja instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
  12. Projektowanie instalacji sanitarnych
  13. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa instalacyjnego
  14. Posługiwanie się językiem obcym

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)