Promocja!

Technik Turystyki Wiejskiej

Już od: 199,00

Na publikację składa się 14 tematycznych podręczników oraz 8 repozytoriów przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Turystyki Wiejskiej. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Turystyki Wiejskiej,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

   1. Imprezy i usługi turystyczne
   2. Informacja geograficzna i turystyczna
   3. Wybrane elementy geografii turystycznej
   4. Atrakcyjność turystyczna Polski
   5. Atrakcyjność turystyczna Europy
   6. Programowanie imprez turystycznych
   7. Współpraca z usługodawcami
   8. Kalkulacja kosztów imprez i usług turystycznych
   9. Wyposażenie bazy do prowadzenia usług agroturystycznych
   10. Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe
   11. Kategoryzacja bazy noclegowej
   12. Gospodarstwo rolne
   13. Produkcja rolnicza w gospodarstwie agroturystycznym
   14. Usługi turystyczne

Materiały uzupełniające:

   1. Rys historyczny
   2. Hotelarstwo naukowo
   3. Zasady przygotowania imprez turystycznych
   4. Turystyka wiejska. Zagadnienia ekonomiczne i marketingowe
   5. Turystyka wiejska. Zagadnienia przyrodnicze i kulturowe
   6. Kompendium pilota wycieczek
   7. Współpraca biura podróży z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek
   8. Pilot wycieczek i przewodnik turystyczny

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)