Promocja!

Technik Teleinformatyk

Już od: 199,00

Na publikację składa się 38 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Teleinformatyk. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Teleinformatyk,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

  1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  2. Projektowanie i wykonywanie konstrukcji mechanicznych
  3. Badanie obwodów prądu stałego
  4. Badanie obwodów prądu przemiennego
  5. Użytkowanie instalacji elektrycznych
  6. Badanie elektronicznych układów analogowych
  7. Badanie elektronicznych układów cyfrowych
  8. Uruchamianie układów i systemów mikroprocesorowych
  9. Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów
  10. Montowanie i uruchamianie zestawów komputerowych
  11. Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych
  12. Badanie urządzeń radiowo – telewizyjnych
  13. Eksploatowanie systemów radiokomunikacyjnych
  14. Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych (dla nauczyciela)
  15. Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych
  16. Eksploatowanie telekomunikacyjnych systemów przewodowych
  17. Zarządzanie systemami teletransmisyjnymi i teleinformatycznymi
  18. Eksploatowanie sieci komputerowych LAN
  19. Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN
  20. Administrowanie sieciami komputerowymi
  21. Stosowanie norm i przepisów prawnych w zakresie działalności teleinformatycznej
  22. Świadczenie usług teleinformatycznych
  23. Badanie elektronicznych układów cyfrowych
  24. Uruchamianie układów i systemów mikroprocesorowych
  25. Identyfikowanie podzespołów komputera i ich parametrów
  26. Montowanie i uruchamianie zestawów komputerowych
  27. Eksploatowanie i zabezpieczanie urządzeń komputerowych
  28. Badanie urządzeń radiowo – telewizyjnych
  29. Eksploatowanie systemów radiokomunikacyjnych
  30. Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych (dla nauczyciela)
  31. Eksploatowanie sieci telefonii komórkowych
  32. Eksploatowanie telekomunikacyjnych systemów przewodowych
  33. Zarządzanie systemami teletransmisyjnymi i teleinformatycznymi
  34. Eksploatowanie sieci komputerowych LAN
  35. Eksploatowanie rozległych sieci komputerowych WAN
  36. Administrowanie sieciami komputerowymi
  37. Stosowanie norm i przepisów prawnych w zakresie działalności teleinformatycznej
  38. Świadczenie usług teleinformatycznych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)