Promocja!

Technik Technologii Drewna

Już od: 199,00

Na publikację składa się 32 tematycznych podręczników, 8 skryptów przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Technologii Drewna. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Technologii Drewna,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Przestrzeganie przepisów BHP , ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  2. Korzystanie z przepisów kodeksu pracy
  3. Rozpoznawanie metali i ich stopów
  4. Rozpoznawanie, skalowanie i zabezpieczanie drewna
  5. Rozróżnianie typowych części zespołów maszyn
  6. Wykorzystywanie metrologii technicznej
  7. Promowanie i sprzedaż wyrobów drzewnych
  8. Dostawa i odbiór drewna okrągłego
  9. Obróbka drewna tartacznego
  10. Suszenie drewna
  11. Technologia tworzyw drzewnych
  12. Chemiczny przerób drewna
  13. Kształtowanie elementów narzędziami ręcznymi i zmechanizowanymi
  14. Maszynowe pozyskiwanie elementów surowych
  15. Technologia strugania niewyrównującego i grubości owego raz szlifowania powierzchni
  16. Maszynowe wykonywanie złączy i profili
  17. Technologia toczenia i obtaczania
  18. Szlifowanie drewna
  19. Wykorzystanie komputeryzacji i automatyzacji w procesach obróbki drewna
  20. Klejenie drewna i tworzyw drzewnych
  21. Wykończanie powierzchni wyrobów stolarskich
  22. Rozpoznawanie surowców, materiałów i półfabrykatów tapicerskich
  23. Dobieranie narzędzi, naszym i urządzeń do prac tapicerskich
  24. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych
  25. Rozpoznawanie okuć, akcesoriów i łączników
  26. Dobieranie maszyn i urządzeń do prac montażowych
  27. Klasyfikowanie wyrobów z drewna
  28. Wykonywanie połączeń elementów w konstrukcjach z drewna
  29. Wykonywanie dokumentacji konstrukcji wielkowymiarowych z drewna
  30. Projektowanie mebli
  31. Projektowanie wyrobów stolarki budowlanej
  32. Wykonywanie techniczni – technologicznej dokumentacji

Spis skryptów:

  1. Rozpoznawanie materiałów do wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
  2. Określanie właściwości drewna i tworzyw drzewnych
  3. Rozpoznawanie wady drewna oraz określanie przyczyny ich powstawania
  4. Posługiwanie się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym
  5. Klasyfikowanie drewna i materiałów drzewnych
  6. Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakresie obróbki skrawaniem
  7. Dobieranie i stosowanie technologii wytwarzania wyrobów stolarskich w zakresie wykończenia i montażu
  8. Dobieranie sposobów obróbki drewna i tworzyw drzewnych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)