Promocja!

Technik Spedytor

Już od: 199,00

Na publikację składa się 22 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Spedytor. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Spedytor,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

  1. Charakteryzowanie rynku usług transportowych
  2. Charakteryzowanie usług spedycyjnych
  3. Dobieranie środków transportu
  4. Ubezpieczanie ładunków
  5. Stosowanie przepisów prawa w działalności spedycyjnej
  6. Stosowanie procedur obowiązujących w międzynarodowym obrocie towarów
  7. Wykonywanie prac biurowych
  8. Prowadzenie rachunkowości
  9. Organizowanie działalności transportowo – spedycyjnej
  10. Realizowanie zadań transportowo – spedycyjnych
  11. Dobieranie środków transportu do zadań spedycyjnych
  12. Wdrażanie procedur zarządzania jakością
  13. Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem
  14. Wykorzystanie logistyki w działalności spedycyjnej
  15. Wspomaganie komputerowe procesów transportowo – spedycyjnych
  16. Ustalanie cen i kosztów usług transportowo – spedycyjnych
  17. Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji spedycyjnej
  18. Wykorzystanie badań statystycznych w procesach decyzyjnych
  19. Porozumiewanie się z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i ogólnotechnicznego
  20. Rozwijanie sprawności mówienia i rozumienia ze słuchu w realizacji zadań transportowo – spedycyjnych
  21. Rozwijanie sprawności pisania i czytania ze zrozumieniem w realizacji zadań transportowo – spedycyjnych
  22. Posługiwanie się językiem obcym w działalności

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)