Promocja!

Technik Rolnik

Już od: 199,00

Na publikację składa się 17 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Rolnik. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Rolnik,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Organizowanie działalności przedsiębiorstwa rolniczego
  2. Zarządzanie przedsiębiorstwem rolniczym
  3. Prowadzenie działalności marketingowej
  4. Przestrzeganie przepisów BHP i ochrony środowiska
  5. Charakteryzowanie grup i gatunków roślin uprawnych oraz zwierząt gospodarskich
  6. Kształtowanie środowiska uprawy roślin i hodowli zwierząt
  7. Posługiwanie się dokumentacją techniczno – technologiczną
  8. Obsługa i prowadzenie ciągnika rolniczego
  9. Użytkowanie maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
  10. Gospodarowanie sprzętem rolniczym
  11. Planowanie oraz prowadzenie uprawy roli i roślin
  12. Organizowanie produkcji roślin uprawnych
  13. Organizowanie produkcji roślinnej metodami ekologicznymi
  14. Organizowanie i wykonywanie prac związanych z żywieniem zwierząt
  15. Organizowanie i prowadzenie produkcji zwierzęcej
  16. Planowanie i finansowanie działalności rolniczej
  17. Stosowanie technik komputerowych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)