Promocja!

Technik Rachunkowości

Już od: 199,00

Na publikację składa się 13 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Rachunkowości. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Rachunkowości,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Prowadzenie rachunkowości jednostek organizacyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej
  2. Prowadzenie rachunkowości ubezpieczycieli
  3. Prowadzenie rachunkowości bankowej
  4. Prowadzenie rachunkowości budżetowej
  5. Wykorzystanie informacji ekonomicznej w procesie decyzyjnym
  6. Finansowanie działalności przedsiębiorstwa
  7. Organizowanie procesu gospodarczego przedsiębiorstwa
  8. Prowadzenie polityki kadrowej przedsiębiorstwa
  9. Sporządzanie sprawozdań rocznych
  10. Prowadzenie ewidencji procesów gospodarczych
  11. Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa
  12. Ewidencjonowanie rozrachunków i obsługa płatności
  13. Organizowanie rachunkowości w przedsiębiorstwie

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)