Promocja!

Technik Organizacji Turystyki

Już od: 199,00

Na publikację składa się 17 tematycznych podręczników, 22 skryptów oraz 22 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Organizacji Turystyki. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Organizacji Turystyki,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

  1. Korzystanie z informacji turystycznej
  2. Prezentowanie antropogenicznych walorów turystycznych Polski
  3. Projektowanie tras wyjazdów turystycznych
  4. Prezentowanie atrakcji turystycznych w języku obcym
  5. Prezentowanie walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Polski
  6. Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi
  7. Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi
  8. Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych
  9. Organizacja pracy biura podróży
  10. Ubezpieczenia klientów biura podróży
  11. Komunikowanie się w języku obcym z firmami współpracującymi z biurem podróży
  12. Organizowanie imprez turystycznych
  13. Współpraca biura podróży z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek
  14. Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych
  15. Prowadzenie usług związanych z podróżą
  16. Opracowywanie projektów produktów turystycznych w języku obcym
  17. Sprzedaż produktów turystycznych

Spis skryptów:

  1. Podstawy turystyki
   – Rodzaje turystyki
   – Rynek usług turystycznych
   – Podmioty gospodarcze na rynku turystycznym
   – Zadania organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych
   – Podstawowe usługi turystyczne
   – Komplementarne usługi turystyczne
   – Produkty turystyczne
   – Krajowy i zagraniczny ruch turystyczny
  2. Planowanie imprez i usług turystycznych
   – Potrzeby turystyczne
   – Usługi turystyczne
   – Impreza turystyczna
   – Zasady programowania imprez turystycznych
   – Programy wybranych imprez turystycznych
   – Kalkulacja usług turystycznych
   – Kalkulacja imprez turystycznych
   – Zasady ustalania cen imprez i usług turystycznych
  3. Rozliczanie kosztów usług turystycznych
   – Pojęcie i rodzaje kosztów
   – Zasady rozliczeń imprez turystycznych krajowych i zagranicznych
   – Zasady rozliczeń usług turystycznych
   – Podatki w działalności gospodarczej w zakresie turystyki
   – Podatek VAT od zorganizowanych imprez i usług turystycznych
   – Dokumentacja finansowa związana z organizacją i rozliczeniem imprez i usług turystycznych

Spis videocastów:

  1. Podstawy turystyki
  2. Planowanie imprez i usług turystycznych
  3. Rozliczanie kosztów usług turystycznych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)