Promocja!

Technik Organizacji Reklamy

Już od: 199,00

Na publikację składa się 10 tematycznych podręczników, 11 skryptów oraz 6 suplementów przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Organizacji Reklamy. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Organizacji Reklamy,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Ocenianie wartości i skuteczności reklamy
  2. Projektowanie reklamy
  3. Podejmowanie działalności gospodarczej
  4. Planowanie i organizacja pracy
  5. Kształtowanie postaw odbiorców reklamy
  6. Opracowanie reklamy
  7. Przygotowanie reklamy do publikacji
  8. Przygotowanie kampanii reklamowej
  9. Porozumiewanie się z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i ogólnotechnicznego
  10. Posługiwanie się językiem obcym w działalności reklamowej

Spis skryptów:

  1. Stosowanie zasad ekonomii, przepisów BHP i przepisów prawa w działalności marketingowej
  2. Wykorzystanie technik informatycznych w działalności marketingowej
  3. Stosowanie narzędzi marketingowych w działalności reklamowej cz.1
  4. Stosowanie narzędzi marketingowych w działalności reklamowej cz. 2
  5. Sprzedaż produktów i usług reklamowych
  6. Organizowanie sprzedażny produktów i usług reklamowych cz.1
  7. Organizowanie sprzedażny produktów i usług reklamowych cz.2
  8. Organizowanie sprzedażny produktów i usług reklamowych cz.3
  9. Podejmowanie działalności gospodarczej
  10. Prowadzenie dokumentacji sprzedażowej z wykorzystaniem programów komputerowych
  11. Przygotowanie kampanii reklamowej
  12. Przygotowanie środków reklamowych

Spis suplementów:

  1. Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
   – Pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną prac, ochroną pożarową, ochroną środowiska i ergonomią
   – Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce
  2. Prowadzenie działań marketingowych
   – Działania marketingowe
   – Instrumenty marketingu mix
  3. Biznesplan
   – Podstawowe pojęcia, cechy i klasyfikacja przedsiębiorstw
   – Biznesplan

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)