Promocja!

Technik Ochrony osób i mienia

Już od: 199,00

Na publikację składa się 23 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Ochrony Osób i Mienia. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Ochrony Osób i Mienia,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Podstawy prawne organizacji ochrony osób i mienia
  2. Zagrożenia bezpieczeństwa osób
  3. Organizacja zespołów ochrony osób
  4. Wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony osób
  5. Taktyka działań ochronnych przy użyciu pojazdów
  6. Środki przymusu bezpośredniego i broń palna w działaniach na rzecz ochrony osób
  7. Środki porządkowe stosowane w ochronie osób
  8. Sporządzanie dokumentacji ochronnej
  9. Prawne podstawy ochrony mienia
  10. Obiekty, obszary i urządzenia podlegające i niepodlegające obowiązkowej ochronie oraz specyfika ich
  11. Stan osobowy oraz wyposażenie i uzbrojenie pracowników ochrony fizycznej podczas ochrony mienia
  12. Zakres czynności i działań pracowników ochrony fizycznej
  13. Dokumentacja związana z ochroną mienia
  14. Środki ochrony fizycznej stosowane podczas ochrony mienia
  15. Zagrożenia bezpieczeństwa mienia
  16. Plan ochrony obiektu
  17. Podstawy prawne organizacji imprez masowych
  18. Służby porządkowe
  19. Rodzaje imprez masowych i osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo
  20. Służby informacyjne
  21. Środki ochrony fizycznej stosowane podczas imprez masowych
  22. Dokumentowanie czynności ochronnych
  23. Współpraca podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez masowych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)