Promocja!

Technik Obsługi Transportu Kolejowego

Już od: 199,00

Na publikację składa się 18 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Obsługi Transportu Kolejowego. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Obsługi Transportu Kolejowego,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
  2. Stosowanie prawa transportu kolejowego
  3. Marketing usług kolejowych
  4. Elementy taboru kolejowego
  5. Elementy drogi kolejowej
  6. Informatyka w transporcie kolejowym
  7. Eksploatacja wagonów kolejowych
  8. Eksploatacja pojazdów trakcyjnych
  9. Przygotowanie pociągu do jazdy
  10. Sygnalizacja kolejowa
  11. Stosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności
  12. Organizacja ruchu kolejowego
  13. Wykonywanie manewrów transportem kolejowym
  14. Sterowanie ruchem kolejowym
  15. Obsługa podróżnych
  16. Obsługa przewozów towarowych
  17. Wykonywanie załadunku towarów
  18. Język obcy zawodowy

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)