Promocja!

Technik Mechatronik

Już od: 199,00

Na publikację składa się 25 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Mechatronik. Każdy z poradników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Mechatronik,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

 1. Definiowanie pojęcia „mechatronika” – podstawowe pojęcia, bloki funkcjonalne, zastosowania oraz perspektywy rozwoju mechatroniki.
 2. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy – prawo pracy oraz bezpieczne i higieniczne sposoby wykonania pracy.
 3. Badanie obwodów elektrycznych prądu stałego – podstawowe pojęcia oraz zwięzłe informacje o elementach obwodów i prawach obowiązujących w obwodach prądu stałego. Ułatwi to nabycie umiejętności rozpoznawania elementów obwodów elektrycznych, analizowania zjawisk, wykonywania pomiarów oraz interpretowania wyników pomiarów przeprowadzanych w obwodach elektrycznych.
 4. Badanie obwodów elektrycznych prądu przemiennego – nabycie umiejętności rozpoznawania elementów obwodów elektrycznych, analizowania zjawisk, wykonywania pomiarów i interpretowania wyników pomiarów przeprowadzanych w obwodach elektrycznych.
 5. Analizowanie działania układów analogowych i cyfrowych – poznanie działania układów analogowych i cyfrowych.
 6. Analizowanie działania układów mikroprocesorowych – przygotowanie z zakresu budowy i zasady działania podstawowych mikroprocesorów, ich zastosowania, współpracy z powszechnie stosowanymi urządzeniami peryferyjnymi. Będzie on również przydatny w przyswajaniu wiadomości z zakresu podstaw programowania mikroprocesorów.
 7. Analizowanie działania układów pneumatycznych – poradnik pomocny w przyswajaniu wiedzy o podstawowych elementach i układach pneumatycznych.
 8. Analizowanie działania układów hydraulicznych – opanowanie wiadomości oraz ukształtowanie umiejętności niezbędnych do analizowania działania układów hydraulicznych.
 9. Wykonywanie dokumentacji technicznej – podstawowe określenia i zasady tworzenia rysunków technicznych oraz zastosowanie na etapie tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń mechatronicznych
 10. Dobieranie materiałów konstrukcyjnych – wiedza i umiejętności umożliwiające wykonywanie zadań zawodowych technika mechatronika w zakresie doboru materiałów do projektowanych urządzeń i systemów mechatronicznych.
 11. Konstruowanie elementów maszyn – poradnik pomocny w przyswajaniu wiedzy o konstruowaniu elementów maszyn.
 12. Wytwarzanie elementów maszyn – wiedza i umiejętności z zakresu wytwarzania części maszyn.
 13. Projektowanie układów elektrycznych urządzeń i systemów mechatronicznych – projektowanie układów sterowania elektrycznego występujących w urządzeniach i systemach mechatronicznych, uwzględniające budowę, zasadę działania oraz dobór urządzeń sterujących, wykonawczych i układów zasilających.
 14. Projektowanie układów elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych – projektowanie układów elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych.
 15. Projektowanie układów elektrohydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych – wiadomości oraz umiejętności niezbędne do projektowania układόw elektrohydraulicznych oraz analizowania
 16. Projektowanie układów sterowania w urządzeniach i systemach mechatronicznych – wiedza i umiejętności z zakresu projektowania układów sterowania w urządzeniach i systemach mechatroniki.
 17. Projektowanie układów komunikacyjnych w urządzeniach i systemach mechatronicznych – wiedza i umiejętności z zakresu projektowania układów komunikacyjnych i systemach mechatronicznych.
 18. Przygotowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych do montażu – wiedza i umiejętności z zakresu przygotowania elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych do montażu, z uwzględnieniem stosowanych technologii oraz oceny stanu technicznego.
 19. Montaż i demontaż elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych – wiedza i umiejętności z zakresu montażu i demontażu elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych.
 20. Testowanie elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych – wiedza i umiejętności z zakresu testowania elementów i podzespołów urządzeń i systemów mechatronicznych.
 21. Programowanie sterowników PLC – sterowniki PLC, ich programowanie, zastosowanie oraz perspektywy rozwoju.
 22. Programowanie układów manipulacyjnych i robotów – wiadomości oraz umiejętności niezbędne do programowania układów manipulacyjnych i robotόw.
 23. Uruchamianie i monitorowanie pracy urządzeń i systemów mechatronicznych – wiedza i umiejętności z zakresu uruchamiania i monitorowania urządzeń/ systemów mechatronicznych.
 24. Diagnozowanie urządzeń i systemów mechatronicznych – wiadomości oraz umiejętności niezbędne do diagnozowania urządzeń i systemów mechatronicznych.
 25. Naprawa urządzeń i systemów mechatronicznych – wiedza i umiejętności z zakresu naprawy urządzeń i systemów mechatronicznych.

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)