Promocja!

Technik Mechanik

Już od: 199,00

Na publikację składa się 21 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Mechanik. Każdy z poradników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Mechanik,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, podstawowe informacje niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

 1. Przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej – umiejętności przestrzegania norm bhp podczas nauki oraz w przyszłej pracy zawodowej.
 2. Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska – wiedza i umiejętności z zakresu przestrzegania wymagań z zakresu ochrony środowiska.
 3. Wyznaczanie obciążeń w układach statycznych, kinematycznych i dynamicznych – wiedza oraz umiejętności o statystyce, kinematyce i dynamice. Będzie to rozszerzenie wiadomości z fizyki. Wiadomości te przydatne będą w projektowaniu maszyn i urządzeń oraz pomogą zrozumieć wiele zjawisk z mechaniki maszyn.
 4. Badanie materiałów konstrukcyjnych – podstawowe własności materiałów konstrukcyjnych, ich właściwości mechaniczne, technologiczne oraz sposób przeprowadzania badań metali i ich stopów.
 5. Dobieranie materiałów konstrukcyjnych – podstawowe własności materiałów konstrukcyjnych, ich właściwości mechaniczne, technologiczne.
 6. Odwzorowywanie elementów maszyn – wiedza i umiejętności z zakresu odwzorowywania elementów maszyn.
 7. Wykonywanie rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania – wiedza i umiejętności z zakresu wykonywania rysunków z wykorzystaniem komputerowego wspomagania projektowania.
 8. Stosowanie maszyn i urządzeń energetycznych oraz transportu wewnątrzzakładowego – wybrane maszyny i urządzenia stosowane w zakładach pracy oraz o parametrach maszyn i procesach w nich zachodzących.
 9. Badanie układów elektrycznych i elektronicznych – działanie podstawowych elementów i układów elektrycznych i elektronicznych.
 10. Montowanie i sprawdzanie układów automatyki– podstawy automatyki i umiejętności praktyczne w zakresie montowania i sprawdzania układów automatyki na zajęciach dydaktycznych w zawodzie technik mechanik w jednostce modułowej „Montowanie i sprawdzanie układów automatyki”
 11. Wykonywanie pomiarów warsztatowych – wiedza i umiejętności z zakresu wykonywania pomiarów warsztatowych.
 12. Wykonywanie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej – przemiany strukturalne zachodzące podczas obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, cel stosowania obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, a także ułatwi wykonywanie procesu obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.
 13. Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem – wiedza i umiejętności z zakresu wykonywania części maszyn w procesach obróbki skrawaniem.
 14. Wykonywanie części maszyn w procesach odlewania i obróbki plastycznej – metody odlewania, kolejność operacji technologicznych w procesie wytwarzania odlewu, specjalne metody odlewania, operacje obróbki plastycznej, dobór narzędzi i urządzeń do obróbki plastycznej, a także ułatwi wykonywanie elementów stalowych w procesie kucia swobodnego ręcznego, wykonanie elementu z wykorzystaniem wykrojnika i tłocznika.
 15. Wykonywanie połączeń spajanych – wykonywanie połączeń lutowanych, połączeń spawanych, połączeń zgrzewanych, oraz kontrola złączy spawanych.
 16. Projektowanie procesów technologicznych – opracowywanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem, montaż oraz projektowanie prostych procesów obróbki na tokarki CNC.
 17. Projektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych – projektowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych, a także wykonywanie projektów połączeń rozłącznych i nierozłącznych.
 18. Projektowanie i dobieranie zespołów maszyn – wiedza i umiejętności z zakresu projektowania i dobierania zespołów maszyn.
 19. Zarządzanie eksploatacją maszyn i urządzeń – wiedza i umiejętności z zakresu eksploatacji maszyn i urządzeń.
 20. Użytkowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń – użytkowanie i obsługa maszyn i urządzeń, a także wykonywanie instrukcji eksploatacji różnych maszyn i urządzeń.
 21. Użytkowanie i obsługiwanie układów sterowania – eksploatacja maszyn i urządzeń, a konkretnie – w zakresie użytkowania i obsługiwania układów sterowania.

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)