Promocja!

Technik Masażysta

Już od: 199,00

Na publikację składa się 20 tematycznych podręczników oraz 6 skryptów przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Masażysta. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Masażysta,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
  2. Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w ochronie zdrowia
  3. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych
  4. Prowadzenie promocji zdrowia i profilaktyki
  5. Charakteryzowanie budowy i czynności organizmu człowieka
  6. Analizowanie zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu człowieka
  7. Wykonywanie sprężystego odkształcania tkanek
  8. Wykonywanie masażu poszczególnych części ciała
  9. Korzystanie z programów komputerowych wspomagających pracę masażysty
  10. Badanie i diagnozowanie pacjenta dla potrzeb masażu leczniczego
  11. Wykonywanie drenażu limfatycznego
  12. Wykonywanie masażu segmentarnego
  13. Wykonywanie różnych rodzajów masażu leczniczego
  14. Dobieranie rodzaju masażu do jednostki chorobowej
  15. Wykonywanie masażu sportowego
  16. Wykonywanie masażu u sportowców różnych dyscyplin sportowych
  17. Wykonywanie masażu w urazach sportowych
  18. Wykonywanie masażu relaksacyjnego
  19. Wykonywanie masażu kosmetycznego
  20. Wykonywanie masażu kosmetycznego w różnego rodzaju zmianach tkankowych

Spis skryptów:

  1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
  2. Podstawy anatomii – Atlas Anatomiczny
  3. Techniki masażu – Masaż segmentarny
  4. Techniki masażu – Masaż klasyczny twarz, szyja, głowa
  5. Techniki masażu – Masaż klasyczny powłok brzusznych
  6. Techniki masażu – Masaż klasyczny klatka piersiowa

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)