Promocja!

Technik Logistyk

Już od: 199,00

Na publikację składa się 27 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Logistyk. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Logistyk,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Stosowanie zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej
  2. Organizowanie łańcucha dostaw
  3. Wspomaganie komputerowe działań logistycznych
  4. Stosowanie procedur zarządzania jakością
  5. Prowadzenie negocjacji
  6. Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomiki w zarządzaniu logistycznym
  7. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w zaopatrzeniu
  8. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych procesu technologicznego
  9. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w dystrybucji
  10. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w organizacji transportu wewnętrznego
  11. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w zaopatrzeniu
  12. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych procesu technologicznego
  13. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w dystrybucji
  14. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w organizacji transportu wewnętrznego
  15. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w gospodarce odpadami
  16. Sporządzanie rachunku kosztów zadań logistycznych przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw
  17. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w gospodarce zapasami
  18. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w gospodarce magazynowej
  19. Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w gospodarce opakowaniami
  20. Sporządzanie rachunku kosztów zadań logistycznych z zakresu gospodarki magazynowej
  21. Projektowanie zadań transportowo – spedycyjnych
  22. Sporządzanie dokumentacji transportowo – spedycyjnych
  23. Stosowanie przepisów prawa i norm obowiązujących w usługach transportowo – spedycyjnych
  24. Organizowanie rynku usług transportowo – spedycyjnych
  25. Stosowanie zasad ekonomiki przedsiębiorstw transportowo – spedycyjnych
  26. Posługiwanie się językiem obcym w realizacji zadań logistycznych
  27. Posługiwanie się drugim językiem obcym w realizacji zadań logistycznych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)