Promocja!

Technik Informatyk

Już od: 199,00

Na publikację składa się 15 tematycznych podręczników, 13 skryptów, 52 materiałów video oraz 54 repozytoriów przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Informatyk. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Informatyk,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

  1. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  2. Stosowanie przepisów prawa i zasad ekonomii w działalności informacyjnej
  3. Organizowanie procesu pracy
  4. Wykorzystanie informacyjnych technik biurowych
  5. Stosowanie technik graficznych i multimedialnych
  6. Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej komputera
  7. Identyfikowanie i charakteryzowanie urządzeń zewnętrznych komputera
  8. Programowanie w środowisku języka strukturalnego
  9. Programowanie w środowisku języka obiektowego
  10. Analizowanie potrzeb klienta i projektowanie struktury baz danych
  11. Tworzenie interfejsu użytkownika
  12. Zabezpieczanie dostępu do danych
  13. Administrowanie systemem operacyjnym Unix
  14. Administrowanie systemem operacyjnym Novell
  15. Administrowanie systemem operacyjnym Windows opartym na technologii NT

Spis skryptów:

  1. Identyfikowanie i charakteryzowanie jednostki centralnej oraz urządzeń zewnętrznych komputera
  2. Montowanie i eksploatowanie komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
  3. Stosowanie technik graficznych i multimedialnych
  4. Diagnozowanie i naprawa komputera osobistego
  5. Stosowanie przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  6. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży informatycznej
  7. Posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
  8. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
  9. Konfiguracja urządzeń sieciowych
  10. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
  11. Tworzenie stron internetowych
  12. Tworzenie i administrowanie baz danych
  13. Tworzenie baz danych i aplikacji multimedialnych

Spis videocastów:

  1. Podstawy użytkowania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
   – Interfejsy komputera osobistego
   – Przygotowanie i konserwacja urządzeń peryferyjnych komputera do pracy
   – Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych
   – Konfiguracja urządzeń peryferyjnych
  2. Podstawy naprawy komputera osobistego
   – Wyposażenie stanowiska do naprawy komputera osobistego
   – Diagnoza komputera osobistego na podstawie komunikatów BIOS-u
   – Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń podzespołów komputera osobistego
   – Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń systemu operacyjnego
   – Oprogramowanie antywirusowe i do diagnostyki systemu operacyjnego
   – Metody odzyskiwania danych
   – Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych
   – Usługi serwisowe i ich wycena
  3. Sieci komputerowe cz.1
   – Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podział sieci
   – Modele odniesienia OSI/ISO i TCP/IP
   – Urządzenia sieciowe
   – Media sieciowe
   – Okablowanie sieciowe – normy
   – Okablowanie sieciowe – wykonanie
   – Protokoły sieciowe
   – Komputerowy system sieciowy
  4. Sieci komputerowe cz.2
   – Adresacja IPv4
   – Adresowanie sieci IPv4
   – Zasady projektowania sieci
   – Przygotowanie do projektowania – analiza wymagań
   – Projektowanie sieci
   – Projektowanie adresacji IP, dobór oprogramowania
   – Kosztorys sieci
   – Realizacja inwestycji – dokumentacja podwykonawcza
  5. Projektowanie lokalnej sieci komputerowej
   – Metodologia projektowania sieci LAN
   – Proces realizacji sieci, charakterystyka istniejącej sieci
   – Identyfikacja czynników wpływających na projekt sieci
   – Realizacja projektu sieci
   – Projekt logiczny sieci – adresowanie IP, routing
   – Projektowanie okablowania strukturalnego i punktów dystrybucyjnych
   – Instalacja i utrzymanie okablowania strukturalnego oraz pomieszczeń
   – Przygotowanie prezentacji projektu i oferty dla klienta
  6. Systemy komputerowe cz.1
   – Symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego
   – Konfiguracja systemu komputerowego
   – Oprogramowanie użytkowe
   – Zabezpieczenia systemu komputerowego
   – Funkcje systemu operacyjnego
   – Terminologia urządzeń lokalnych sieci komputerowych
   – Korzystanie z publikacji elektronicznych
   – Programy wspomagające wykonywanie zadań diagnostycznych systemu komputerowego
  7. Systemy komputerowe cz.2
   – Charakterystyka procesu uruchamiania komputera
   – Zabezpieczenia systemów operacyjnych
   – Uszkodzenia sprzętowe i systemowe systemów komputerowych
   – Programy monitorujące pracę systemu komputerowego
   – Programy zabezpieczające pracę systemu komputerowego
   – Informatyczne systemy komputerowe
   – Określanie sposobów licencjonowania
   – Zarządzanie licencjami

Spis repozytoriów:

  1. Podstawy użytkowania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
   – Interfejsy komputera osobistego
   – Przygotowanie do pracy i konserwacja urządzeń peryferyjnych komputera do pracy
   – Instalacja sterowników urządzeń peryferyjnych
   – Konfiguracja urządzeń peryferyjnych
  2. Podstawy naprawy komputera osobistego
   – Wyposażenie stanowiska do naprawy komputera osobistego
   – Diagnoza komputera osobistego na podstawie komunikatów BIOS-u
   – Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń podzespołów komputera osobistego
   – Lokalizowanie i usuwanie uszkodzeń systemu operacyjnego
   – Oprogramowanie antywirusowe i do diagnostyki systemu operacyjnego
   – Metody odzyskiwania danych
   – Tworzenie kopii bezpieczeństwa danych
   – Usługi serwisowe i ich wycena
  3. Sieci komputerowe cz.1
   – Podstawowe pojęcia dotyczące sieci komputerowych. Podział sieci
   – Modele odniesienia OSI/ISO i TCP/IP
   – Urządzenia sieciowe
   – Media sieciowe
   – Okablowanie sieciowe – normy
   – Okablowanie sieciowe – wykonanie
   – Protokoły sieciowe
   – Komputerowy system sieciowy
  4. Sieci komputerowe cz.2
   – Adresacja IPv4
   – Adresowanie sieci IPv4
   – Zasady projektowania sieci
   – Przygotowanie do projektowania – analiza wymagań
   – Projektowanie sieci
   – Projektowanie adresacji IP, dobór oprogramowania
   – Kosztorys sieci
   – Realizacja inwestycji – dokumentacja podwykonawcza
  5. Projektowanie lokalnej sieci komputerowej
   – Metodologia projektowania lokalnej sieci komputerowej
   – Proces realizacji sieci, charakterystyka istniejącej sieci
   – Identyfikacja czynników wpływających na projekt sieci
   – Realizacja projektu sieci
   – Projekt logiczny sieci – adresowanie IP, routing
   – Projektowanie okablowania strukturalnego i punktów dystrybucyjnych
   – Instalacja i utrzymanie okablowania strukturalnego oraz pomieszczeń
   – Przygotowanie prezentacji projektu i oferty dla klienta
  6. Systemy komputerowe cz.1
   – Symbole graficzne i oznaczenia podzespołów systemu komputerowego
   – Konfiguracja systemu komputerowego
   – Oprogramowanie użytkowe
   – Zabezpieczenia systemu komputerowego
   – Funkcje systemu operacyjnego
   – Terminologia urządzeń lokalnych sieci komputerowych
   – Korzystanie z publikacji elektronicznych
   – Programy wspomagające wykonywanie zadań diagnostycznych systemu komputerowego
  7. Systemy komputerowe cz.2
   – Adresacja IPv4
   – Adresowanie sieci IPv4
   – Zasady projektowania sieci
   – Przygotowanie do projektowania – analiza wymagań
   – Projektowanie sieci
   – Projektowanie adresacji IP, dobór oprogramowania
   – Kosztorys sieci
   – Realizacja inwestycji – dokumentacja podwykonawcza
  8. Podstawy BHP
   – Pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną prac, ochroną pożarową, ochroną środowiska i ergonomią
   – Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)