Promocja!

Technik Hotelarstwa

Już od: 199,00

Na publikację składa się 22 tematycznych podręczników, 8 skryptów oraz 22 materiały video przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Hotelarstwa. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Hotelarstwa,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

  1. Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich
  2. Organizowanie działalności hotelarskiej
  3. Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług hotelarskich
  4. Organizacja pracy w recepcji zakładu hotelarskiego
  5. Organizacja pracy w części parterowej zakładu hotelarskiego
  6. Rezerwacja usług w zakładzie hotelarskim
  7. Przyjmowanie gości do zakładu hotelarskiego
  8. Obsługa gości w zakładzie hotelarskim
  9. Rozliczanie kosztów pobytu gości w zakładzie hotelarskim
  10. Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi w recepcji i części parterowej zakładu hotelarskiego
  11. Organizowanie pracy w dziale utrzymania czystości i porządku w zakładzie hotelarskim
  12. Utrzymanie czystości i porządku w zakładzie hotelarskim
  13. Wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych zakładu hotelarskiego
  14. Komunikowanie się w języku obcym z gośćmi przebywającymi w części noclegowej zakładu hotelarskiego
  15. Sporządzanie jadłospisów
  16. Sporządzanie posiłków
  17. Obsługa gości w hotelowym lokalu gastronomicznym
  18. Podawanie posiłków gościom do pokoju hotelowego
  19. Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług gastronomicznych
  20. Organizowanie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim
  21. Organizowanie przyjęć okolicznościowych
  22. Komunikowanie się z gośćmi w języku obcym w zakresie usług dodatkowych w zakładzie hotelarskim

Spis skryptów:

  1. Podstawy hotelarstwa – wiadomości wstępne
  2. Turystyczna baza noclegowa
  3. Standaryzacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich
  4. Usługi hotelarskie
  5. Zarządzanie obiektem hotelarskim – struktura organizacyjna
  6. Część mieszkalna i wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego
  7. Zadania służby pięter
  8. Organizacja usług dodatkowych

Spis videocastów:

  1. Podstawy hotelarstwa
   – Wiadomości wstępne
   – Turystyczna baza noclegowa
   – Standaryzacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich
   – Usługi hotelarskie
   – Zarządzanie obiektem hotelarskim – struktura organizacyjna
   – Część mieszkalna i wyposażenie techniczne obiektu hotelarskiego
   – Zadania służby pięter
   – Organizacja usług dodatkowych
  2. Działalność recepcji
   – Rola recepcji w obiekcie hotelarskim
   – Stanowiska pracy, zadania i obowiązki pracowników recepcji i służb parterowych
   – Rezerwacja usług hotelarskich
   – Czynności związane z cyklem obsługi gości w hotelu
   – Obsługa gości specjalnych
   – Kontakty interpersonalne w hotelu
   – Dokumentacja w recepcji
   – Rozliczanie kosztów pobytu gości w hotelu
  3. Usługi żywieniowe w hotelarstwie
   – Planowanie i organizowanie usług żywieniowych w obiekcie hotelarskim
   – Rodzaje śniadań w obiektach hotelarskich
   – Prace w obsłudze kelnerskiej gości
   – Karty menu w zakładzie gastronomicznym
   – Wyposażenie i sprzęt w sali konsumpcyjnej
   – Obsługa gości: rodzaje serwisów

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)