Promocja!

Technik Elektryk

Już od: 199,00

Na publikację składa się 25 tematycznych podręczników, 20 skryptów oraz 17 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Elektryk. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Elektryk,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Dobieranie przewodów i osprzętu w instalacjach elektrycznych
  2. Dobieranie łączników w instalacjach elektrycznych
  3. Dobieranie zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych
  4. Dobieranie źródeł światła i opraw oświetleniowych
  5. Dobieranie urządzeń zasilających i rozdzielających niskiego napięcia
  6. Wykonywanie instalacji elektrycznych
  7. Wykonywanie pomiarów sprawdzających w instalacjach elektrycznych
  8. Wykonywanie prac z zakresu obróbki ręcznej
  9. Dobieranie i sprawdzanie transformatorów
  10. Uruchamianie i badanie maszyn prądu przemiennego
  11. Uruchamianie i badanie maszyn prądu stałego
  12. Montaż i badanie urządzeń energoelektronicznych
  13. Sprawdzanie urządzeń grzejnych i chłodniczych
  14. Montaż i naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych
  15. Budowa i eksploatacja linii napowietrznych
  16. Eksploatacja sieci elektroenergetycznych
  17. Badanie układów automatyki zabezpieczeniowej
  18. Prowadzenie racjonalnej gospodarki energetycznej
  19. Dobieranie silników elektrycznych w układach napędowych
  20. Projektowanie i uruchamianie układów stycznikowo – przekaźnikowych
  21. Montaż i badanie energoelektronicznych układów napędowych
  22. Uruchamianie układów napędowych ze sterownikami programowalnymi
  23. Planowanie własnej firmy w regionie
  24. Podejmowanie działalności gospodarczej w regionie
  25. Prowadzenie działalności gospodarczej w regionie

Spis videocastów:

  1. Maszyny elektryczne
   – Podstawowe informacje dotyczące maszyn elektrycznych
   – Zasady działania maszyn prądu stałego i przemiennego
   – Zasada działania transformatorów
   – Rodzaje uzwojeń i materiałów konstrukcyjnych
   – Materiały przewodzące i magnetyczne
  2. Urządzenia elektryczne
   – Podstawowe informacje dotyczące urządzeń elektrycznych
   – Klasyfikacja przewodów izolowanych i kabli elektroenergetycznych
   – Urządzenia grzejne i rozdzielnice nn
   – Ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrycznych
   – Urządzenia elektryczne w energetyce
  3. Instalacje elektryczne
   – Przewody i kable elektryczne
   – Źródła światła i oprawy oświetleniowe
   – Parametry techniczne instalacji i sprzętu instalacyjnego
   – Zasady wykonywania instalacji elektrycznych
   – Schemat montażowy instalacji elektrycznej
   – Projektowanie instalacji elektrycznej
   – Narzędzia i sprzęt kontrolno – pomiarowy

Spis skryptów:

  1. Maszyny elektryczne
   – Podstawowe informacje dotyczące maszyn elektrycznych
   – Parametry techniczne i budowa maszyn elektrycznych
   – Zasady działania maszyn prądu stałego i przemiennego
   – Zasada działania transformatorów
   – Rodzaje uzwojeń i materiałów konstrukcyjnych
   – Materiały przewodzące i magnetyczne
  2. Urządzenia elektryczne
   – Podstawowe informacje dotyczące urządzeń elektrycznych
   – Klasyfikacja przewodów izolowanych i kabli elektroenergetycznych
   – Łączniki niskiego napięcia i źródła światła
   – Urządzenia grzejne i rozdzielnice nn
   – Ochrona przeciwpożarowa w urządzeniach elektrycznych
   – Urządzenia elektryczne w energetyce
  3. Instalacje elektryczne
   – Przewody i kable elektryczne
   – Sprzęt i osprzęt instalacyjny
   – Źródła światła i oprawy oświetleniowe
   – Parametry techniczne instalacji i sprzętu instalacyjnego
   – Zasady wykonywania instalacji elektrycznych
   – Schemat montażowy instalacji elektrycznej
   – Projektowanie instalacji elektrycznej
   – Narzędzia i sprzęt kontrolno – pomiarowy

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)