Promocja!

Technik Elektronik

Już od: 199,00

Na publikację składa się 46 tematycznych podręczników zawodowych przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Elektronik. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Elektronik,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Przygotowanie do bezpiecznej pracy
  2. Badanie obwodów prądu stałego
  3. Badanie obwodów prądu przemiennego
  4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych
  5. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów
  6. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich parametrów
  7. Badanie elementów i układów automatyki
  8. Badanie wzmacniaczy tranzystorowych
  9. Badanie liniowych układów scalonych
  10. Badanie generatorów
  11. Badanie zasilaczy
  12. Badanie podstawowych układów cyfrowych
  13. Badanie układów uzależnień czasowych
  14. Badanie układów sprzęgających
  15. Badanie układów transmisji sygnałów
  16. Badanie czujników i przetworników przemysłowych
  17. Badanie elementów i urządzeń wykonawczych
  18. Badanie układów sterowania ze sterownikiem plc
  19. Badanie regulatorów ciągłych
  20. Badanie regulatorów nieliniowych
  21. Pisanie i uruchamianie programów w asemblerze
  22. Badanie modułów wewnętrznych mikrokontrolera
  23. Badanie układów zewnętrznych mikrokontrolera
  24. Eksploatowanie uniwersalnych przyrządów pomiarowych
  25. Eksploatowanie oscyloskopów
  26. Eksploatowanie częstościomierzy, generatorów pomiarowych, mostków i mierników rlc
  27. Wykonywanie pomiarów z wykorzystaniem techniki komputerowej
  28. Badanie odbiornika radiowego
  29. Badanie odbiornika telewizyjnego
  30. Montowanie i badanie instalacji do odbioru telewizji satelitarnej
  31. Instalowanie i programowanie urządzeń audio
  32. Instalowanie i programowanie urządzeń wideo
  33. Montowanie i badanie antenowej instalacji zbiorczej
  34. Montowanie i badanie sieci telewizji kablowej
  35. Montowanie i badanie instalacji domofonowej
  36. Montowanie i badanie instalacji domofonowej
  37. Montowanie i badanie systemu telewizji użytkowej
  38. Montowanie i testowanie połączeń układów automatyki
  39. Badanie układów sterowania z regulatorami ciągłymi
  40. Badanie układów sterowania z regulatorami nieciągłymi
  41. Badanie układów sterowania z regulatorami nieciągłymi
  42. Instalowanie i konfigurowanie systemu operacyjnego
  43. Instalowanie i konfigurowanie sieci
  44. Instalowanie urządzeń peryferyjnych
  45. Testowanie, diagnozowanie i wymiana podzespołów
  46. Stosowanie dyskowych programów narzędziowych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)