Promocja!

Technik Ekonomista

Już od: 199,00

Na publikację składa się 26 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Ekonomista. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Ekonomista,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Stosowanie przepisów prawa w gospodarowaniu
  2. Gospodarowanie na rynku zasobów, dóbr i usług
  3. Wykonywanie prac biurowych
  4. Zarządzanie zasobami ekologicznymi
  5. Ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
  6. Określenie form organizacyjno – prawnych podmiotu gospodarczego
  7. Organizacja pracy biurowej
  8. Stosowanie narzędzi marketingu w działalności podmiotu gospodarczego
  9. Współpraca z otoczeniem rynkowym
  10. Planowanie przedmiotu działalności
  11. Doskonalenie pracy z tekstem
  12. Konwersacje w biznesie
  13. Wykorzystanie języka w praktyce gospodarczej
  14. Stosowanie przepisów prawa pracy
  15. Zarządzanie zasobami ludzkimi
  16. Dokumentowanie pracy i płacy
  17. Gospodarowanie aktywami
  18. Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności
  19. Prowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych
  20. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  21. Klasyfikowanie kosztów i przychodów
  22. Sporządzanie kalkulacji
  23. Prowadzenie ewidencji księgowej
  24. Ustalanie i podział wyniku finansowego
  25. Sporządzanie sprawozdań finansowych
  26. Prowadzenie analiz wskaźnikowych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)