Promocja!

Technik Dentystyczny

Już od: 199,00

Na publikację składa się 18 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Dentystyczny. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Dentystyczny,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

  1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
  2. Analizowanie budowy, fizjologii i patofizjologii narządu żucia
  3. Rozpoznawanie materiałów stosowanych w technice dentystycznej
  4. Przestrzeganie przepisów prawa i ekonomiki w ochronie zdrowia
  5. Modelowanie zębów stałych
  6. Modelowanie łuków zębowych
  7. Wykonywanie protez całkowitych
  8. Wykonywanie protez częściowych
  9. Wykonywanie protez szkieletowych
  10. Wykonywanie wkładów koronowych i koronowokorzeniowych
  11. Wykonywanie koron protetycznych
  12. Wykonywanie mostów protetycznych
  13. Wykonywanie protezy ruchomej z elementami precyzyjnymi
  14. Wykonywanie obturatorów i protez natychmiastowych
  15. Wykonywanie aparatów jednoszczękowych
  16. Wykonywanie aparatów dwuszczękowych
  17. Wykonywanie aparatów stałych
  18. Wykonywanie aparatów retencyjnych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)