Promocja!

Technik Architektury Krajobrazu

Już od: 199,00

Na publikację składa się 12 tematycznych podręczników, 22 skryptów oraz 22 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Technik Architektury Krajobrazu,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Rozpoznawanie obiektów architektury krajobrazu
  2. Kształtowanie architektury krajobrazu
  3. Stosowanie technik plastycznych w projektowaniu architektury krajobrazu
  4. Sporządzanie dokumentacji inwentaryzacyjnej terenu
  5. Wykonywanie projektów architektury krajobrazu
  6. Uprawianie gleby
  7. Stosowanie roślin ozdobnych w kształtowaniu krajobrazu
  8. Zwalczanie chwastów, szkodników oraz chorób roślin ozdobnych
  9. Wykonywanie dekoracji roślinnych
  10. Eksploatowanie maszyn, instalacji i urządzeń technicznych
  11. Organizowanie procesu inwestycji
  12. Wykonywanie i konserwacja elementów architektury krajobrazu
  13. Kosztorysowanie robót

Spis skryptów:

  1. Podstawy architektury krajobrazu
   – Typy i zasobny krajobrazu
   – Style architektury krajobrazu w różnych okresach historycznych
   – Rośliny jednoroczne (uprawiane z wysiewu na miejsce stałe i z rozsady) oraz rośliny dwuletnie stosowane w terenach zieleni
   – Byliny stosowane w terenach zieleni
   – Drzewa i krzewy iglaste stosowane w terenach zieleni
   – Drzewa i krzewy liściaste stosowane w terenach zieleni
  2. Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu
   – Klasyfikacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
   – Inwentaryzacja szaty roślinnej
   – Analiza funkcjonalno – przestrzenna wnętrz ogrodowych
   – Zasady kompozycji w projektowaniu roślinnych obiektów architektury krajobrazu
   – Wykonywanie projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych
   – Projektowanie układów roślinnych z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych
   – Rodzaje i rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie otwartym
   – Graficzne opracowane projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych
  3. Materiały budowlane i elementy wyposażenia terenów zieleni
   – Materiały budowlane oraz wyroby stosowane w terenach zieleni ( część 1)
   – Materiały budowlane oraz wyroby stosowane w terenach zieleni ( część 2)
   – Ogrodzenia i murki ogrodowe
   – Układ komunikacyjny: drogi, nawierzchnie, pochylnie, schody i tarasy
   – Układy wodne
   – Podpory dla pnączy: trejaże i pergole
   – Elementy wyposażenia: siedziska, oświetlenie, kosze, tablice, słupki i stojaki
   – Elementy wyposażenia specjalnego przeznaczenia

Spis videocastów:

  1. Podstawy architektury krajobrazu
   – Typy i zasobny krajobrazu
   – Style architektury krajobrazu w różnych okresach historycznych
   – Rośliny jednoroczne (uprawiane z wysiewu na miejsce stałe i z rozsady) oraz rośliny dwuletnie stosowane w terenach zieleni
   – Byliny stosowane w terenach zieleni
   – Drzewa i krzewy iglaste stosowane w terenach zieleni
   – Drzewa i krzewy liściaste stosowane w terenach zieleni
  2. Podstawy projektowania roślinnych obiektów architektury krajobrazu
   – Klasyfikacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
   – Inwentaryzacja szaty roślinnej
   – Analiza funkcjonalno – przestrzenna wnętrz ogrodowych
   – Zasady kompozycji w projektowaniu roślinnych obiektów architektury krajobrazu
   – Wykonywanie projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych
   – Projektowanie układów roślinnych z uwzględnieniem warunków siedliskowych i wartości dekoracyjnych
   – Rodzaje i rozmieszczenie zadrzewień w krajobrazie otwartym
   – Graficzne opracowane projektów koncepcyjnych i technicznych obiektów roślinnych
  3. Materiały budowlane i elementy wyposażenia terenów zieleni
   – Materiały budowlane oraz wyroby stosowane w terenach zieleni ( część 1)
   – Materiały budowlane oraz wyroby stosowane w terenach zieleni ( część 2)
   – Ogrodzenia i murki ogrodowe
   – Układ komunikacyjny: drogi, nawierzchnie, pochylnie, schody i tarasy
   – Układy wodne
   – Podpory dla pnączy: trejaże i pergole
   – Elementy wyposażenia: siedziska, oświetlenie, kosze, tablice, słupki i stojaki
   – Elementy wyposażenia specjalnego przeznaczenia

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)