Promocja!

Opiekunka Dziecięca

Już od: 199,00

Na publikację składa się 15 tematycznych podręczników oraz 13 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Opiekunka Dziecięca. Każdy z poradników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Opiekunka Dziecięca,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

   1. Charakteryzowanie psychofizycznych i społecznych aspektów rozwoju dziecka – wiedza o psychologii jako nauce o człowieku i jego działaniu, rozwoju psychicznym, procesach emocjonalno – motywacyjnych, osobowości człowieka, cechach osobowości opiekuna społecznego, zbiorowościach społecznych, podstawach pedagogiki i dydaktyki.
   2. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów społecznych – struktura procesu komunikowania się, warunki skutecznego komunikowania się, style komunikowania się i rozwiązywanie konfliktów.
   3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze stresem – wiedza o sytuacjach problemowych, źródłach i poziomach stresu.
   4. Promowanie zdrowia – wiedza z zakresu promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki.
   5. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – ochrona pracy, ergonomiczna organizacja miejsca pracy, medycyna ratunkowa i zasady udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i zachorowaniach.
   6. Stosowanie przepisów prawa w działalności opiekuńczej – źródłach prawa, praw człowieka, dziecka i rodziny, system ubezpieczeń społecznych oraz przepisy dotyczące działalności zawodowej.
   7. Rozpoznawanie osiągnięć rozwojowych w poszczególnych etapach życia dziecka – proces rozwoju dziecka, podstawy psychofizycznego rozwoju dziecka w okresie prenatalnym, rozwój psychomotoryczny dziecka od 0 do 4 roku życia w zakresie wszystkich sfer rozwojowych.
   8. Stymulowanie rozwoju psychomotorycznego i osobowości – osobowości dziecka, zasady i metody postępowania wychowawczego, oddziaływania wychowawcze w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych oraz aktywność zabawowa małego dziecka.
   9. Opiekowanie się dziećmi z trudnościami wychowawczymi i zaburzeniami w rozwoju – zaburzenia w rozwoju i zachowaniu małego dziecka, dzieci niepełnosprawne i z trudnościami wychowawczymi.
   10. Organizowanie opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – wiedza z zakresu organizowania opieki nad dzieckiem w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.
   11. Pielęgnowanie dziecka zdrowego – rozwój organizmu człowieka, budowa i funkcjonowanie układów i narządów, funkcjonowanie organizmu w stanie zdrowia, żywienie niemowląt i małych dzieci, ogólne zasady pielęgnowania dzieci zdrowych, promowanie zdrowia i edukacji zdrowotnej.
   12. Pielęgnowanie dziecka chorego – wiedza o wybranych chorobach wieku rozwojowego i pielęgnowaniu dziecka chorego.
   13. Stymulowanie rozwoju dziecka poprzez wykonywanie prac technicznych i plastycznych – wiedza o podstawowych materiałach i surowcach do prac plastycznych i technicznych, papieroplastyce, kompozycjach literniczych i zdobniczych, szyciu ręcznym i maszynowym oraz metodyce pracy z dzieckiem w zakresie wychowania plastycznego i technicznego.
   14. Wspomaganie rozwoju dziecka muzyką – historia muzyki, podstawowe pojęciach muzyczne, podział instrumentów, piosenka i jej wykorzystanie w pracy z dziećmi oraz metodyka zajęć muzycznych.
   15. Wspomaganie rozwoju dziecka literaturą dziecięcą – wiedza o narządach i mechanizmach mowy, jej rozwoju i badaniu, literaturze dziecięcej oraz metodyce zajęć dydaktycznych stymulujących rozwój mowy dzieci.

Spis videocastów:

  1. Rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka do 5 roku życia
   – Rozwój umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci w wieku od urodzenia do 5. roku życia
   – Rozwój umiejętności matematycznych u dzieci w wieku od urodzenia do 5. roku życia
   – Rozwój umiejętności rozumienia i poznawania świata u dzieci w wieku od urodzenia do 5. roku życia
  2. Pielęgnacja noworodka i niemowlęcia

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opiekunka Dziecięca”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *