Promocja!

Opiekun Osoby Starszej

Już od: 199,00

Na publikację składa się 15 tematycznych podręczników, skryptu oraz 18 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Opiekun Osoby Starszej. Każdy z poradników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Opiekun Osoby Starszej,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Planowanie i organizowanie pracy opiekuńczej
  2. Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego
  3. Wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
  4. Organizowanie wsparcia społecznego
  5. Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej
  6. Charakteryzowanie psychofizycznych i społecznych aspektów rozwoju człowieka
  7. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów
  8. Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia
  9. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy
  10. Stosowanie przepisów prawa
  11. Stosowanie metod pracy socjalnej
  12. Rozpoznawanie potrzeb i problemów podopiecznych
  13. Pomoc podopiecznym w korzystaniu z programów rehabilitacyjnych
  14. Stosowanie terapii zajęciowej w procesie aktywizacji podopiecznego
  15. Integrowanie podopiecznego ze środowiskiem lokalnym

Spis skryptów:

  1. Poradnik opieki nad osobami starszymi

Spis videocastów:

  1. Czynności opiekuńcze
   – Moduł I – Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
   – Moduł II – Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
   – Moduł III – Wykonywanie czynności opiekuńczych
   – Moduł IV – Świadczenie opieki osobie chorej i niesamodzielnej
   – Moduł V – Etyka w pracy opiekuna medycznego
   – Moduł VI – Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej
  2. Czynności higieniczne i pielęgnacyjne
   – Moduł I – Planowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego
   – Moduł II – Higiena w zakładach ochrony zdrowia
   – Moduł III – Pielęgnowanie pacjenta – higiena osobista
   – Moduł IV – Zabiegi lecznicze
   – Moduł V – Odżywianie i wydalanie
   – Moduł VI – Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia – opieka nad chorym
  3. Potrzeby i problemy osób starszych i niesamodzielnych
   – Moduł I – Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
   – Moduł II – Podstawy patologii. Wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny
   – Moduł III – Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia
   – Moduł IV – Diagnozowanie pacjenta. Metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
   – Moduł V – Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej, prowadzenie dokumentacji
   – Moduł VI – Promocja i profilaktyka zdrowia

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Opiekun Osoby Starszej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *