Promocja!

Operator Maszyn I Urządzeń Przemysłu Spożywczego

Już od: 199,00

Na publikację składa się 15 tematycznych podręczników przygotowujących do pracy w zawodzie Operator Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego. Każdy z poradników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Operator Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Podręczniki zawodowe:

  1. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska – przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, czynniki środowiska pracy, mogące powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych, a także udzielanie pomocy osobie, która uległa wypadkowi.
  2. Posługiwanie się dokumentacją techniczną – wiedza i umiejętności z zakresu posługiwania się dokumentacją techniczną.
  3. Stosowanie materiałów konstrukcyjnych w przemyśle spożywczym – zasady stosowania materiałów konstrukcyjnych w przemyśle spożywczym, wykształcenie podstawowych umiejętności z tego zakresu.
  4. Rozpoznawanie elementów maszyn, urządzeń i mechanizmów – rozpoznawanie elementów maszyn i mechanizmów w przemyśle spożywczym, wykształcenie podstawowych umiejętności z tego zakresu
  5. Analizowanie układów elektrycznych i sterowania w maszynach i urządzeniach – układy elektryczne oraz sterowanie stosowane w maszynach i urządzeniach.
  6. Stosowanie podstawowych technik wytwarzania części maszyn -wiedza i umiejętności o stosowaniu podstawowych technik wytwarzana części maszyn.
  7. Obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie spożywczym – przyswajaniu wiedzy z zakresu obsługiwania maszyn i urządzeń ogólnego zastosowania w przetwórstwie spożywczym.
  8. Użytkowanie instalacji technicznych – wiedza o użytkowaniu instalacji technicznych stosowanych w przemyśle spożywczym.
  9. Obsługiwanie urządzeń chłodniczych i aparatury kontrolno – pomiarowej – użytkowanie instalacji technicznych stosowanych w przemyśle spożywczym.
  10. Stosowanie środków transportu w przemyśle spożywczym – wiedza z zakresu stosowania środków transportu w przemyśle spożywczym.
  11. Dobieranie surowców, materiałów pomocniczych i dodatków do żywności – wiedza o surowcach, materiałach pomocniczych i dodatkach do żywności.
  12. Organizowanie i wykonywanie operacji i procesów jednostkowych – wiedza z zakresu operacji i procesów jednostkowych w technologii produkcji żywności.
  13. Organizowanie procesów technologicznych przetwórstwa spożywczego – wiedza o procesach technologicznych przetwórstwa spożywczego.
  14. Określanie zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego – wiedza o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa przetwórstwa spożywczego.
  15. Analizowanie ekonomicznych uwarunkowań produkcji – wiedza z zakresu ekonomicznych nieuwarunkowań produkcji.

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Operator Maszyn I Urządzeń Przemysłu Spożywczego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *