Promocja!

Murarz

Już od: 199,00

Na publikację składa się 13 tematycznych podręczników, 27 skryptów oraz 40 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Murarz – Tynkarz. Każdy z poradników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Murarz – Tynkarz,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

   1. Osadzanie stolarki, ślusarki i innych elementów – wiedza na temat osadzania stolarki, ślusarki oraz innych elementów budowlanych.
   2. Wykonywanie izolacji – wiedza na temat wykonywania izolacji.
   3. Wykonywanie robót ciesielskich – wiedza dotycząca wykonywania robót ciesielskich, które należą do grupy prac pomocniczych w zawodzie murarza.
   4. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich – wiedza na temat wykonywania robót zbrojarskich i betoniarskich stanowiących grupę prac pomocniczych w zawodzie murarza.
   5. Wykonywanie tynków specjalnych – wiedza na temat wykonywania tynków specjalnych.
   6. Wykonywanie tynków zewnętrznych – wiedza dotycząca wykonywania tynków zewnętrznych.
   7. Wykonywanie tynków wewnętrznych – wiedza na temat wykonywania tynków
    wewnętrznych.
   8. Wykonywanie napraw, remontów i rozbiórek konstrukcji murowych – wiedza dotycząca wykonywania remontów i przeprowadzania rozbiórek.
   9. Wykonywanie okładzin ściennych z ceramiki i kamienia – wiedza na temat wykonywania
    okładzin ściennych z materiałów ceramicznych i kamiennych
   10. Wykonywanie gzymsów i układów rolkowych – wiedza dotycząca wykonywania gzymsów i układów rolkowych.
   11. Wykonywanie sklepień, nadproży i stropów murarskich – wiedza na temat wykonywania sklepień, nadproży i stropów murarskich.
   12. Wykonywanie ścian działowych z różnych materiałów – wiedza na temat wykonywania ścian działowych z różnych materiałów.
   13. Wykonywanie murów z przewodami kominowymi i kominów wolnostojących – wiedza na temat wykonywania murów z przewodami kominowymi i kominów wolnostojących.

Spis skryptów:

   1. Materiały do zapraw i mieszanek betonowych
   2. Rodzaje, właściwości i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich
   3. Wykonywanie pomiarów i badań zapraw murarskich oraz mieszanek betonowych
   4. Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych
   5. Narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw i mieszanek betonowych
   6. Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek betonowych
   7. Dokumentacja budowlana
   8. Wyroby z zapraw i betonów
   9. Wyroby i materiały. Wiadomości podstawowe
   10. Konstrukcje murowe
   11. Rodzaje murów i zasady ich wiązania
   12. Narzędzia i sprzęt murarski
   13. Izolacje budowlane
   14. Roboty remontowe i rozbiórkowe konstrukcji murowych
   15. Pomiary w budownictwie
   16. Dokumentacja budowlana
   17. Materiały budowlane i ich zastosowanie
   18. Dokumentacja budowlana
   19. Przyrządy i metody pomiarowe
   20. Pomiary w budownictwie
   21. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
   22. Rodzaje tynków
   23. Narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
   24. Rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich naprawy
   25. Materiały budowlane stosowane w robotach okładzinowych
   26. Rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej stosowanej w budownictwie
   27. Pomiary w robotach okładzinowych

Spis videocastów:

   1. Zaprawy i mieszanki betonowe
    – Materiały do zapraw i mieszanek betonowych
    – Rodzaje, właściwości i zastosowanie zapraw murarskich i tynkarskich
    – Wykonywanie pomiarów i badań zapraw murarskich oraz mieszanek betonowych
    – Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych
    – Narzędzia i sprzęt do wykonywania zapraw i mieszanek betonowych
    – Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek betonowych
    – Dokumentacja budowlana
    – Wyroby z zapraw i betonów
   2. Roboty murarskie i remontowe konstrukcji budowlanych
    – Wyroby i materiały. Wiadomości podstawowe
    – Rodzaje murów i zasady ich wiązania
    – Konstrukcje murowe
    – Narzędzia i sprzęt murarski
    – Izolacje budowlane
    – Roboty remontowe i rozbiórkowe konstrukcji murowych
    – Pomiary w budownictwie
    – Dokumentacja budowlana
   3. Roboty okładzinowe
    – Materiały budowlane stosowane w robotach okładzinowych
    – Rodzaje i elementy dokumentacji budowlanej stosowanej w budownictwie
    – Pomiary w robotach okładzinowych
    – Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań zawodowych
    – Charakterystyka ogólna okładzin
    – Narzędzia do wykonywania robót okładzinowych
    – Podłoża pod okładziny – ich rodzaje i przygotowanie
    – Wykonanie okładzin i ich naprawa
   4. Roboty tynkarskie
    – Materiały budowlane i ich zastosowanie
    – Dokumentacja budowlana
    – Przyrządy i metody pomiarowe
    – Pomiary w budownictwie
    – Programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań
    – Rodzaje tynków
    – Narzędzia i sprzęt do wykonania tynków wewnętrznych i zewnętrznych
    – Rodzaje uszkodzeń tynków wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby ich naprawy
   5. Roboty posadzkarskie
    – Materiały budowlane i ich zastosowanie
    – Dokumentacja i programy komputerowe stosowane w budownictwie
    – Przyrządy i metody pomiarowe
    – Materiały posadzkarskie
    – Sposoby przygotowywania podłoży
    – Izolacje podłóg
    – Narzędzia i sprzęt w robotach posadzkarskich
    – Rodzaje uszkodzeń oraz sposoby ich naprawy

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Murarz”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *