Promocja!

Monter Sieci Instalacji I Urządzeń Sanitarnych

Już od: 199,00

Na publikację składa się 7 tematycznych podręczników, 2 repozytoria oraz 56 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Monter Sieci Instalacji I Urządzeń Sanitarnych. Każdy z poradników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Monter Sieci Instalacji I Urządzeń Sanitarnych,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Materiały zawodowe:

  1. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
  2. Sieci gazowe
  3. Sieci i węzły ciepłownicze
  4. Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych
  5. Roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
  6. Roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych
  7. Roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych

Spis repozytoriów:

  1. Pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną prac, ochroną pożarową, ochroną środowiska i ergonomią
  2. Zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce

Spis videocastów:

  1. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne
   – Materiały oraz ich właściwości stosowane do budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
   – Rodzaje urządzeń energetycznych stosowanych w sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych
   – Rodzaje programów komputerowych wspomagających sporządzanie dokumentacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
   – Rodzaje i zadania sieci wodociągowych
   – Rodzaje i zadania sieci kanalizacyjnej
   – Rodzaje przyłączy wodociągowych
   – Rodzaje przyłączy kanalizacyjnych
   – Rodzaje i funkcje obiektów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
  2. Sieci gazowe
   – Materiały stosowane do budowy gazociągów i przyłączy gazowych
   – Urządzenia energetyczne stanowiące wyposażenie obiektów sieci gazowych
   – Dokumentacja projektowa
   – Rodzaje i funkcja obiektów sieci gazowych
   – Rodzaje i układy gazociągów
   – Układy gazociągów
   – Elementy uzbrojenia gazociągów i przyłączy gazowych
   – Programy komputerowe wykorzystywane do sporządzania rysunkowej dokumentacji projektowej
  3. Sieci i węzły ciepłownicze
   – Sieci ciepłownicze
   – Węzły ciepłownicze
   – Materiały do budowy
   – Urządzenia energetyczne
   – Technologia montażu sieci ciepłowniczych
   – Technologia montażu węzłów ciepłowniczych
   – Podstawy projektowania
   – Wykonywanie prostych projektów sieci i węzłów ciepłowniczych
  4. Roboty związane z montażem i remontem instalacji sanitarnych
   – Materiały oraz ich właściwości stosowane do budowy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
   – Rodzaje urządzeń energetycznych stosowanych w sieciach komunalnych i instalacjach sanitarnych
   – Rodzaje programów komputerowych wspomagających sporządzanie dokumentacji budowlanej
   – Rodzaje wód powierzchniowych i podziemnych
   – Ujęcia wody
   – Rodzaje instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz technologia montażu
   – Elementy instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych
   – Elementy uzbrojenia i rodzaje urządzeń sanitarnych
  5. Roboty związane z montażem i eksploatacją instalacji gazowych
   – Charakterystyka materiałów stosowanych do montażu instalacji gazowych
   – Wykorzystanie programów komputerowych do sporządzania opracowań rysunkowych związanych z tworzeniem dokumentacji projektowej instalacji gazowych
   – Rodzaje instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania
   – Klasyfikacja urządzeń gazowych
   – Sytuowanie i prowadzenie przewodów gazowych
   – Roboty związane z montażem przewodów instalacji gazowych oraz podłączaniem urządzeń gazowych
   – Próby szczelności i uruchamianie instalacji gazowych
   – Zasady obowiązujące podczas montażu i eksploatacji instalacji gazowych
  6. Roboty związane z montażem i remontem instalacji grzewczych
   – Wiadomości podstawowe
   – Materiały stosowane w instalacjach grzewczych
   – Oprogramowanie komputerowe wspomagające projektowanie
   – Źródła energii, ich charakterystyka i wpływ na środowisko
   – Systemy grzewcze – rozszerzenie, technologie montażu
   – Uzbrojenie instalacji grzewczych
   – Klasyfikacja, budowa i przeznaczenie urządzeń grzewczych
   – Warunki techniczne dla instalacji grzewczych oraz wybrane zagadnienia technologiczne
  7. Roboty związane z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych
   – Wiadomości podstawowe
   – Materiały stosowane w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
   – Oprogramowanie komputerowe dla wentylacji i klimatyzacji
   – Typy instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
   – Mikroklimat pomieszczeń i klimat zewnętrzny, zyski ciepła
   – Systemy wentylacji i klimatyzacji – rozszerzenie
   – Systemy wentylacji i klimatyzacji – ciąg dalszy
   – Techniczne uwarunkowania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Monter Sieci Instalacji I Urządzeń Sanitarnych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *