Promocja!

Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Już od: 199,00

Na publikację składa się 16 tematycznych podręczników, 5 suplementów oraz 18 materiałów video przygotowujących do pracy w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej. Każdy z podręczników zawiera:

 • wymagania wstępne oraz wykaz potrzebnych umiejętności w zawodzie Asystent Osoby Niepełnosprawnej,
 • cele kształcenia, wykaz umiejętności, jakie można ukształtować podczas pracy z poradnikiem,
 • materiał nauczania, „pigułkę” wiadomości teoretycznych niezbędnych do opanowania
  treści jednostki modułowej,
 • zestaw pytań przydatny do sprawdzenia poziomu opanowania podanych treści,
 • ćwiczenia pomagające zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne,
 • sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań i pytań,
 • literaturę uzupełniającą.
UWAGA: Kupując licencje na szkołę, jednocześnie może korzystać z zasobów cała szkoła bez limitu. Wybierając opcję Osoba prywatna dostęp przydzielany jest tylko dla jednego użytkownika.
Wyczyść

Opis

Zadania zawodowe oraz podręczniki zawodowe:

  1. Charakteryzowanie psychofizycznych i społecznych aspektów rozwoju człowieka
  2. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
  3. Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów
  4. Prowadzenie profilaktyki i promocji zdrowia
  5. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz udzielanie pierwszej pomocy
  6. Stosowanie przepisów prawa w działalności socjalnej
  7. Posługiwanie się językiem migowym
  8. Stosowanie metod pracy socjalnej
  9. Rozpoznawanie potrzeb i problemów osoby niepełnosprawnej
  10. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w korzystaniu z kompleksowej rehabilitacji
  11. Wykonywanie podstawowych czynności higienicznych i pielęgnacyjnych
  12. Organizowanie wsparcia społecznego
  13. Realizowanie potrzeb osoby niepełnosprawnej w zakresie wykorzystania czasu wolnego
  14. Stosowanie wybranych form terapii zajęciowej
  15. Pomaganie osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z ofert edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych
  16. Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwianiu spraw urzędowych

Spis suplementów:

  1. Charakterystyka zawodu asystenta osoby niepełnosprawnej
  2. Opieka nad osobami starszymi
  3. Opieka nad osobami przewlekle chorymi
  4. Opieka nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną
  5. Savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych

Spis videocastów:

  1. Czynności opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
   – Moduł I – Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
   – Moduł II – Zasady opieki nad osobą chorą i niesamodzielną
   – Moduł III – Wykonywanie czynności opiekuńczych
   – Moduł IV – Świadczenie opieki osobie chorej i niesamodzielnej
   – Moduł V – Etyka w pracy opiekuna medycznego
   – Moduł VI – Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji medycznej
  2. Czynności higieniczne i pielęgnacyjne u osób chorych i niesamodzielnych
   – Moduł I – Planowanie i organizowania pracy opiekuna medycznego przy łóżku chorego
   – Moduł II – Higiena w zakładach ochrony zdrowia
   – Moduł III – Pielęgnowanie pacjenta – higiena osobista
   – Moduł IV – Zabiegi lecznicze
   – Moduł V – Odżywianie i wydalanie
   – Moduł VI – Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia – opieka nad chorym
  3. Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych
   – Moduł I – Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
   – Moduł II – Podstawy patologii. Wpływ choroby na stan psychiczny, sytuację społeczną jednostki i jej rodziny
   – Moduł III – Potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych w kontekście rozwoju psychofizycznego człowieka w poszczególnych fazach życia
   – Moduł IV – Diagnozowanie pacjenta. Metody i źródła zbierania danych do rozpoznawania problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej
   – Moduł V – Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej, prowadzenie dokumentacji
   – Moduł VI – Promocja i profilaktyka zdrowia

Dodatkowe informacje

Typ licencji

Osoba prywatna, Szkoła (potrzebuję FV)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *